منوي اصلي

لينکستان

نويسندگان

درباره ما


آیسان علیشیری ٍ <-BlogAbout->
ایمیل : isunshiri@yahoo.com

فیلم های تاریخی
مطالب پيشين
» عکس ماهی دوران وسلطان سلیمان ( دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ )
» عکس واقعی ماهی دوران ( شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ )
» خرم ( جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ )
» جانشینی عثمانی ( جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ )
» بیوگرافی خرم ( جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ )
» ( جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ )
» سلطان سلیمان ( جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ )
» عکس واقعی خرم سلطان وسلطان سلیمان ( جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ )
» خدیجه سلطان ( پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ )
» خرم سلطان- سریال حریم سلطان ( پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ )
» ماه دوران - سریال حریم سلطان ( پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ )
» نقد فیلم حریم سلطان ( پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ )

عکس واقعی ماهی دوران


نويسنده: آیسان علیشیری
نظرات:
دسته بندي:
امتياز به مطلب:
شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱, 14:1


تبليغات